Phân phối sản phẩm Hệ thống điều khiển truy cập vân tay

Hệ thống điều khiển truy cập đa vai trò bằng vân tay là hệ thống kiểm soát sử dụng công nghệ sinh trắc học vân tay để kiểm soát việc tuân thủ quy trình xác thực đồng thời của nhiều người dùng với nhiều vai trò khác nhau. Hệ thống sử dụng mạng IP (Internet, LAN,VLAN, WAN..) làm môi trường truyền dẫn để truyền dữ liệu cảnh báo và cấu hình.

Chức năng chính

  • Hệ thống cho phép thiết lập điều kiện xác thực kết hợp nhiều vai trò của nhiều người dùng.
  • Nếu điều kiện xác thực không hợp lệ, thiết bị điều khiển kích hoạt tín hiệu đầu ra điều khiển thiết bị cảnh báo và gửi bản tin cảnh báo đến ứng dụng chủ.
  • Thiết bị phần cứng cho phép ghi lại thông tin các lần truy cập thiết bị trong trường hợp mất kết nối truyền thông. Khi có kết nối truyền thông, thiết bị tự động gửi các thông tin đã lưu lên ứng dụng chủ.
  • Thiết bị cho phép mỗi người dùng đăng ký nhiều vân tay.
  • Thiết bị sẽ hủy phiên xác thực và cảnh báo nếu các người dùng xác thực vân tay nhưng không có tín hiệu đầu vào điều khiển kết thúc phiên xác thực sau một khoảng thời gian được cấu hình trước (mặc định là 2 phút).
  •  Thiết bị có màn hình LCD 4 hàng x 12 cột cho phép hiển thị thông tin cơ bản.

Để yêu cầu Catalog về sản phẩm, xin gửi email tới info@uconsys.com.