Quản trị dự án là một quá trình thực hiện các hoạt động hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát các giai đoạn của một dự án từ khâu hình thành, thẩm định, triển khai và vận hành dự án theo một mục tiêu nhất định, đến đánh giá hiệu quả đạt được của dự án trong từng thời kỳ và trong cả thời hạn đầu tư, đồng thời phối hợp các giai đoạn của dự án với nhau làm cho dự án hoạt động nhịp nhàng và có hiệu quả cao.

 

Sản phẩm khác Sản phẩm khác

  • Smart Portal được thiết kế đặc biệt cho các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Internet, Intranet để thực hiện các giao dịch trực tuyến, cung cấp, quảng bá, và trao đổi thông tin.
  • Smart OneStop là phần mềm hành chính một cửa điện tử được ứng dụng nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với CQ hành chính nhà nước theo cơ chế "một cửa".
  • Smart CRM công cụ quản trị khách hàng toàn diện, công ty của bạn thật sự có khả năng làm tốt câu thành ngữ "Khách hàng là thượng đế" với mức đầu tư và chi phí vận hành thấp.
  • Smart Office là một giải pháp phần mềm văn phòng điện tử phục vụ trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính.
  • Smart eCommerce là giải pháp TMĐT chuyên nghiệp và mạnh mẽ, trợ giúp đắc lực cho quá trình cung cấp thông tin, bán hàng và quảng bá sản phẩm/thương hiệu của các doanh nghiệp.
  • Smart Mail là hệ thống trao đổi thông tin liên lạc thư tín với các ưu điểm nhanh, chính xác, an toàn, tiện dụng, một hệ thống không thể thiếu đối với một doanh nghiệp trong thời đại CNTT.
  • Smart CRM công cụ quản trị khách hàng toàn diện, công ty của bạn thật sự có khả năng làm tốt câu thành ngữ "Khách hàng là thượng đế" với mức đầu tư và chi phí vận hành thấp.
  • Smart ERP là giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, an toàn và tin cậy hơn, đồng thời sẽ giúp nhà quản lý nắm được về tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.